รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจอมขวัญระวิโชติโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอัครภาคงสมหวังโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติศักดิ์อิ่มแผ้วโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชยภัทรภูโสภาโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธณวิชญ์สันหะโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนวพลนาดีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรวิชญ์สินธุชัยโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณษาจอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศศิมณฑ์บริสุทธิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิเทพประกาโสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิชัยจอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12มัธยมศึกษาม.๖นายเกียรติศักดิ์นิสังข์รัมย์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรพงษ์จอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอัญธิมาแสนประเสริฐโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกุลธิดาจันทะมูลตรีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลธิชาชัยยะแสงโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนดลเขตสินยิ่งโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบัณฑิตาวันวิเศษโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเพ็ญพิชชาหาอินทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวัชรพลยุบลชูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศศิวิมลเห็มวิจิตรโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิศรวงฮ้อยโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัครพลอินทร์ลีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายภูตะวันเทศธรรมโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐิตินัยประกาโสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอำนาจเบ้าจังหารโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกษรินทร์จิตวิขามโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไชยกรกมลสารโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพลสุไชยะโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบูรณ์พิภพยุบลพาสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัคจิราพรมศักดิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวาลิณีย์ตระหง่านโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิรินภาศิริพันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดุลย์วิทย์โคตะเพ็ชรโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเอกรินทร์ยุบลชูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36มัธยมศึกษาม.๔นายวรพลทองสวัสดิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกรจอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลทิพย์ดอนไสวโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคุณากรยุบลพาสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณภัทรมะลิลำโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวัฒน์จรเกตโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิติพงษ์สวัสดิพละโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูริวรรณมูลโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิญาดาพลเยี่ยมโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริโสภาพรจงมีเดชโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอธิยุตพงษ์พันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเอื้อมพรเวียงสงค์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
48มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอรกนกสุริยวงค์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาณิศาอุตมะโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรดนัยไป๋สกุลโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์