รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 301 ถึง 350 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
301ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิรินทิพย์จงสำราญโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
302ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภินันท์อินทวันท์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
303ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสราอรัญถิตย์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
304ประถมศึกษาป.๖เด็กชายก้องภพวิไลแก้วโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
305ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณฐอรเมืองแก้วโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
306ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธีมาแก้วเพ็ชรโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
307ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยธิดาพันธ์ศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
308ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงษ์ระวีแฝงจันดาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
309ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุ่งทิพย์ประเสริฐสังข์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
310ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจีราพรอรุณถินโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
311ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฑิฆัมพรดินปรางค์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
312ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกรวิชญ์เหล็กกล้าโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
313ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตภาสช่วยเจริญสุขโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
314ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัชญาพลตื้อโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
315ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจุฑารัตน์โพนวิบูลย์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
316ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพรคงสมหวังโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
317ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทิวัตถ์ทักษิโณโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
318ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฏิพลเกษมศิริโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
319ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปนัดดาภูจีวรโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
320ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัสกรคูนาเอกโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
321ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาสกรดอนกระจ่างโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
322ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวลิดาฝอยทองโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
323ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิริมนโพนกองเส็งโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
324ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุดารัตน์รักภักดีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
325ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนิดาภากอบรัตนสุขโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
326ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรกฎสังฆะสรโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
327ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤตญาณัฐสุภรินทร์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
328ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาณัทวงมะลัยโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
329ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภาสุวรรณศรีโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
330ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญพัชญ์ล่ำสันโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
331ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานดาศรียังโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
332ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิตติญาปัญญาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
333ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศักดิ์ภูแล่นกี่โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
334ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกสราจรพิมูลโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
335ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุพลกมลสินธุ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
336ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรินนาทองลายโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
337ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจินดาทรัพย์พานทองเจริญทรัพย์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
338ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุสพละสินธุ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
339ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนธรอนุสนธ์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
340ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนัญญาคณิตไธสงโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
341ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยังกูรละขะไพโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
342ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยวัฒนานิระราชโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
343ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชิสาหวานเขียงโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
344ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชุติเทพนาห้วยทองโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
345ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฑีฆายุขันพิมูลโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
346ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณวัฒน์พลหาราชโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
347ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกฤตกมลเลิศโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
348ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกฤตหาญอาษาโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
349ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐปภัสร์แก้วไตรรัตน์โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
350ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพฤทธิ์เพียรสดับโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงวัดโพธิ์ชัยเสมารามคณะจังหวัดกาฬสินธุ์