รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 201 ถึง 250 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
201มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอธิวัชร์แก้วไกรษรโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
202ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิดาภาจอมทะรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
203ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงโชติกาโสดาโคตรโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
204มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรัญญากมลเลิศโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
205ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวัศปรีสวิงโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
206มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปาริฉัตรอาทิตตั้งโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
207ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชานันท์จันทะโยโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
208มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิริวัฒน์จงมีสัตย์โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
209ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนดลหวายพิมายโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
210มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสราวุฒิภารจรัสโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
211ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนิชชามหิพันธุ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
212มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรเมธศรีวิสัยโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
213ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญญารัตน์ยุบลพันธุ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
214มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนัทธิกาญจน์นิลเวชโรงเรียนนามลวิทยาคารวัดสระแคนนามลคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
215ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญสุดาคงแถลงโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
216ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสกรจอมทะรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
217ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยะวรรณจอมทรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
218ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยะวัฒน์โพนนางามโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
219ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลหัดจรวยโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
220ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิชิตชัยอามาตย์มนตรีโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
221ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมชนกจงสำราญโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
222ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูบดินทร์ภูศักดิ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
223ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูริภัทร์โพธิคำโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
224ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยศวริศยุบลพันธุ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
225ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชชานนท์โพธิกมลโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
226ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัมภาทิพย์ยุบลมาตย์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
227ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวชิรวิทย์บรรพกลมโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
228ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรเมธจอมทรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
229ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรัญญาประกาโสโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
230ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภวิชญ์เฉยชัยภูมิโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
231ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิสราทองธรรมชาติโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
232ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอภิสราอินทวรรณโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
233ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกวรรณนุสุโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
234ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกวินทราพาธาณีโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
235ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจารุวัตน์ไสยเรืองโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
236ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิตรลดายุบลวัฒน์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
237ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเฉลิมเกียรติจันทเรศโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
238ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติกานต์บัวผางโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
239ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐชัยทิพราชโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
240ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐธิดามีทรัพย์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
241ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวัตรแซ่จิ๋วโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
242ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิพานันท์พันสุไฟโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
243ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนเดชขามฝาดโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
244ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธรรมสรณ์พลกล้าโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
245ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธารารัตน์ทวีโชติโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
246ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทร์จอมทรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
247ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรวัชร์อำภินโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
248ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรวัฒน์เพียแก้วโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
249ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยธิดายุบลพันธุ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
250ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัณณิตาโพนชัยแสงโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์