รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 151 ถึง 200 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
151ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรคำอร่ามโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
152มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศศิมณฑ์บริสุทธิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
153ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิภัทรกิติวัตร์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
154มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศศิวิมลเห็มวิจิตรโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
155ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวัชรีกัสโกโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
156มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิรินภาศิริพันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
157ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสาจันทดวงโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
158มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริโสภาพรจงมีเดชโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
159ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัครชัยอินทชาติโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
160มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิวัชสุขสงวนโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
161ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรพัฒน์ไชยคีนีโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
162มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุธาสินีเรียนพิษโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
163ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนิชามุ่งชอบกลางโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
164มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุนันทาแว่นแก้วโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
165ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธันยาพิมวิเศษโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
166มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอชิราสาติโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
167มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิเทพประกาโสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
168ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเนติรัฐสุทธิทักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
169มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิศรวงฮ้อยโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
170ประถมศึกษาป.๖เด็กชายประสิทธิ์ยุบลพันธุ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
171ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปิติศักดิ์ชารีแสนโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
172มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดุลย์วิทย์โคตะเพ็ชรโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
173ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพชธกรฐานสินเพิ่มโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
174มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอธิยุตพงษ์พันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
175ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัดชาจอมทรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
176มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอธิวัชร์อินทวรรณโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
177ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพันธกรสุขบรมโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
178มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนนทวัชร์โชสูงเนินโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
179ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูมิพัทธ์ยุบลมาตย์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
180มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนวัตทรัพย์พงษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
181ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาดาบุญเรือนโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
182มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอนุชิตาสุไชยยะโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
183มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิชัยจอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
184ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุดารัตน์แสนศิลาโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
185มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัครพลอินทร์ลีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
186ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอธิชาติบำรุงโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
187ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัญชิสาจอมทรักษ์โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
188มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเอกรินทร์ยุบลชูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
189ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกอรเสียงใสโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
190มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเอื้อมพรเวียงสงค์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
191ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษติพงศ์วงค์ภาโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
192มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกวรรณจันทโนทัยโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
193ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์ภารไสวโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
194มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติกาญจน์ถาวงษ์กลางโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
195ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกตนิภาทำหินกองโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
196มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธราธิบอรัญเสริฐโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
197ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทนิภาธรรมม่วงไทยโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
198มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนภดาราใจสะอาดโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
199ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิดารัตน์โพธิกมลโรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์วัดดอนหันคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
200มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุรพศฤทธิ์มนตรีโรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์วัดบ้านเมยคณะจังหวัดกาฬสินธุ์