รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 101 ถึง 150 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
101ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตเขตสมัครโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
102มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนภัสวรรณบุญรอดโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
103ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธันยาชื่นชมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
104มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนวพลนาดีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
105ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบัณฑิตาแก้วสีขาวโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
106มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบัณฑิตาวันวิเศษโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
107ประถมศึกษาป.๕เด็กชายผู้กล้าเพชร์อยู่โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
108มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบูรณ์พิภพยุบลพาสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
109ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลแนนสถิตย์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
110มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิติพงษ์สวัสดิพละโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
111ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชรพลผกานนท์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
112มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรปนัดดากิติวัตร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
113ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิกาญจน์เขตบุญพร้อมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
114มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพรพิพัฒน์คำมุงคุณโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
115ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศักดิ์ดาเขตอนันต์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
116มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชราภรณ์ศรีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
117ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอณัญญากองอุดมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
118มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชริญาคำศรีโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
119ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุภัทรเพ็ชรด่านเหนือโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
120มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรวิชญ์สินธุชัยโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
121ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสราไชยชิตโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
122มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเพ็ญพิชชาหาอินทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
123ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงไอลดาคามทิตย์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
124มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัคจิราพรมศักดิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
125ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาภัคจงหารโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
126มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูริวรรณมูลโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
127ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกตน์สิรีอรุณไพรโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
128มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายมงคลปัญญาโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
129ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชญาดานวนแย้มโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
130มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมลตระกานต์ทองสุวรรณโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
131ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนายุทธอัคนิจโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
132มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัฐภูมิศรีเสนพิลาโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
133ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชาริดาวิเศษชูโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
134มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรพลสารฤทธิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
135ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชิดชนกสายพันธุ์โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
136มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณษาจอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
137ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภณโสเก่าข่าโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
138มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวัชรพลยุบลชูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
139ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทักษิณาเขตสินยิ่งโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
140มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวาลิณีย์ตระหง่านโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
141ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนเดชเขตสนานโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
142มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิญาดาพลเยี่ยมโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
143ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวินท์เขตสินยิ่งโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
144มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิศรุตอรัญสารโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
145ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธิดาวีร์ยุบลนิจโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
146มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวีรยาคงสมหวังโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
147ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิพพิชฌน์เกตุเหมโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
148มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวุฒิชัยจุฬาพลโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
149ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัณณวิชญ์หาญชัยโรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายนวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
150มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศญาพัชรวรรณจักรโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์