รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๖๐๐๙ - วัดเกษมาคม
ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย กาฬสินธุ์

แสดง 1 ถึง 50 จาก 452 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียงไกรเขียวงามโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนรินเวียงนนท์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมผกาอุปพงษ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจักรพันธ์นามสีลีโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายราเมศแพ่งกล่อมโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราภรณ์บุญธิสารโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิริโชคคุณบัวลาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจีรนันท์ศิริภักดิ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐกานต์บุญเรือนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
10มัธยมศึกษาม.๖นายเกียรติศักดิ์นิสังข์รัมย์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธิบดินทร์ศรีชาติโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
12มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายภูตะวันเทศธรรมโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทกรณ์ดอนกระจ่างโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
14มัธยมศึกษาม.๔นายวรพลทองสวัสดิ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปุณยาพรสวัสดิ์เอื้อโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
16มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอรกนกสุริยวงค์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรกนกขันไสวโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐพรสมพงค์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรดนัยคำวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเพิ่มพูลวิรคามโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมนัญญาโพนเงินโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสหรัฐมีทรัพย์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจอมขวัญระวิโชติโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรกัณฑ์ขันประกอบโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรโชติโหมดนอกโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรพงษ์จอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิรชาศรีวิรัตน์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐิตินัยประกาโสโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศิวกรเขียวงามโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกรจอมทรักษ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกวลินดอนกระจ่างโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาณิศาอุตมะโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรากรณ์ขันประกอบโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุทัศน์ไกยสวนโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุทธสำรวมใจโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุพจน์มูลทาโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิณภัทรรัตน์วิชัยโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอติยะแซ่หย่งโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอัครภาคงสมหวังโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิฌาอรบุญไชยแสนโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตะวันมิสาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอัญธิมาแสนประเสริฐโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัชชาขันประกอบโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอำนาจเบ้าจังหารโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีระวัฒน์กล่อมปัญญาโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลทิพย์ดอนไสวโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภาภรณ์ศรีข้อโรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรดนัยไป๋สกุลโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปารมีจอมหงษ์โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมวัดบ้านลาดคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์เขตอนันต์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมวัดดอนทองคณะจังหวัดกาฬสินธุ์