รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๔๐๒๙ - วัดโพธิ์ชัย
ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 170 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกรประเสริฐสังข์แก้วโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตินตาลป๊อกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษนัยต์ครยกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกวินทิมินกูลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกำพลสุเพ็งคำโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติธัชม่วงนิกรโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายก้องภพร้อยสุขโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคมกริชคำมูลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคริสสุขทองสาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรพรรดิขันทองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
11มัธยมศึกษาม.๔เด็กชายจักรพรรดิรีสีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรายุทธสีกาลังโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฉัตรมงคลโฉมวันโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชญณัฐสะตะโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชนะชัยพลลาภโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยชนะโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยมนตรีสีสุมังโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยวัฒน์โพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐิติวัฒน์แสนโคตรโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพงษ์ศรีบุญโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิฤกษ์งามโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิอนันติโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิเทพตาแสงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายดวงวิรุฬห์เชื้ออันโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนัทสะตะโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธรรมรัตน์กาสีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธราเทพแสงพิกุลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธวัชชัยโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธันวาทะสาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรเพชรก้อนโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรวัชรสิงห์เทพโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีระพัฒน์แสนสวนจิกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรเดชศรีพุทธาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนนท์ปวิธเสาสุดโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพีภัทรสวัสดีผลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนราวิชญ์อินทร์นารมย์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนฤดลแจ่มใสดีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปภิณวิทย์เอกตาแสงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปาราเมศโฉมเฉลาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปิยพัทธ์สรวงศิริโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศกรโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงษ์ภัคโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิพัฒพงษ์สนิทนาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิเชฐสมตาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิเชษฐชมภูจันทร์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรพัฒน์อินทรปรีดาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพุฒิพงศ์โพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภัทรพลส่งสุขโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภานุวัฒน์สมภารโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น