รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๔๐๒๙ - วัดโพธิ์ชัย
ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ขอนแก่น

แสดง 151 ถึง 170 จาก 170 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
151มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศรัญพรกองเพ็ชร์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
152มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศิรภัทรคำเคนม่วงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
153มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสโรชาสะตะโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
154มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสศิมาวุฒิพันธ์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
155มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสินีนาถเยล้ำโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
156มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุนิสาโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
157มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุภาสินีไชยเดชโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
158มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุรชัยสุขหย่องโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
159มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุริยะจงไกรจักรโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
160มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุวรรณณาวรศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
161มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายหัสดินสุวันเทาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
162มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอคิราภ์โพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
163มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิศักดิ์เขยนอกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
164มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอธิภัทรคำภูเวียงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
165มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรจิราสาตื้อโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
166มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรอนงค์โพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
167มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัมรินทร์โพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
168มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอาริษาแก้วใสโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
169มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอิทธิพลโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
170มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอุษามณีเอกตาแสงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น