รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๔๐๒๙ - วัดโพธิ์ชัย
ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ขอนแก่น

แสดง 101 ถึง 150 จาก 170 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
101มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายดวงวิรุฬห์เชื้ออันโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
102มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนัชพรไมตรีแพนโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
103มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนัทสะตะโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
104มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนาวรรณไมตรีแพนโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
105มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธมลวรรณชมแก้วโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
106มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธรรมรัตน์กาสีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
107มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิฆัมพรครยกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
108มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิดารัตน์สุขวิชัยโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
109มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรวัชรสิงห์เทพโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
110มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีระพัฒน์แสนสวนจิกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
111มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนประภาเนื่องมัจฉาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
112มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพีภัทรสวัสดีผลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
113มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนภาภรณ์สะตะโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
114มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนราวิชญ์อินทร์นารมย์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
115มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนฤดลแจ่มใสดีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
116มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนัชชาโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
117มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิสาลักษณ์เหมรานนท์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
118มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนุชจิรัตน์บ้งผิวโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
119มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปฐมพรนอกตาจั่นโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
120มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปทุมพรโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
121มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปัทมาภรณ์ขำรอดโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
122มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปาราเมศโฉมเฉลาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
123มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปิยธิดาพุทธสาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
124มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศกรโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
125มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงษ์ภัคโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
126มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพนิชาเอื้องจันทึกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
127มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชราภาชินแสนโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
128มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัฑราครยกโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
129มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัณณิตาพงษ์พราหมณ์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
130มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิเชฐสมตาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
131มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิพัฒพงษ์สนิทนาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
132มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีรพัฒน์อินทรปรีดาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
133มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเพชรจรัสมีพานทองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
134มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไพรัชอโนทัยโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
135มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภัทรพลส่งสุขโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
136มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภานุวัฒน์สมภารโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
137มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิพัฒน์นามวงษาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
138มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูรินท์ฉัตรแก้วโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
139มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภูสุดาภูไพสิทธิ์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
140มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมะลิดาโพธิ์ศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
141มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเมฆินทร์แก้วแสนเมืองโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
142มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรชานนท์รันระติยาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
143มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัชณีกรณ์เอกตาแสงโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
144มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรินรดาสุวรรณศรีโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
145มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวงศกรบุษราคำโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
146มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรัทญาภูคำวงษ์โรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
147มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวันวิสาข์สิงห์คำป้องโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
148มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิรวัฒน์อาสาสนาโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
149มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิรัตน์อุปชิตกุลโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น
150มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวุฒิศักดิ์เนาตะโรงเรียนซำสูงพิทยาคมวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดขอนแก่น