รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๓๔๐๑๘ - วัดนามูลพุทธาวาส
ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 50 จาก 143 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาป.ตรีนางสาววิภาดาหาปัญณะโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปฐมพรเบ้าชนะโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาวีร์แสนจำสาลโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุชาจำอินถาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยาไพละออโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษฎาสิงห์สาครโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพงษ์บุญใหญ่โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรกิตต์ศรีวิเศษโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญชนกวิเท่ห์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนาคารขันชาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจุฑาภรณ์นิลแก้วโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบารมีศรีสุวัฒน์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยรัตน์กัสโกโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาณิดาศรีวาปีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยอรุณกองทองโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภานุพงษ์ก้อนทองโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชานิกาคำสำโรงโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุทธวีร์ทศมาศโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิจันทบุรีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรดีจำกองโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทรงพลแก้วศรีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกชพรข่ายเพ็ชรโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญลักษณ์โพธิแสนสุขโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกนกวรรณฮาดสมโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพงศ์บรรดาศักดิ์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษกรอินทรสีดาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนันทกานต์กุลบุตรโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกันต์สินีสายแสนโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศโชติชัยโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิติพงษ์เหล่าทาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรัญญูโพธิ์ศรีโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญจิรานนท์ฤาชาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรายุทธพรมโคตรโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายขวัญชัยสืบไชยสงค์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุดาสิริช่วยสนิทโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเขมิกานิมาลาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณสมสิทโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชินภัทรคำมอญโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤติเดชขันชาโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณภัทรพันธุ์เดชโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานต์ธิดาจันดวงโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐธยาน์บรรดิษฐโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติพิชญ์ทองน้อยโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐวดีบัวชมโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเกศณีธนบุณยสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวัฒน์มุ่งสันเทียะโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเกียรติชัยทุมมัยโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธิติมาภรณ์ปฏิทันโดโรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายคฑาวุฒิอุปนันท์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนงนภัสปัญจสันต์โรงเรียนชุมชนดูนสาดวัดนามูลพุทธาวาสคณะจังหวัดขอนแก่น