รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๓๔๐๑๗ - วัดจอมแจ้ง
ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัฒนพลศรีชมชื่นโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอภิเชษฐ์พระปิดตาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น