รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๓๔๐๑๗ - วัดจอมแจ้ง
ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกชกรเกตุวรโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชุติกาญจน์ดอนไพรโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนากรใจกล้าโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิชชารักเสรีโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายยศธรมาตย์นอกโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
6มัธยมศึกษาม.๓นายรพีภัทรพิมพ์เพ็งโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศิริลักษณ์ศรีชมชื่นโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศิวัฒน์สีแก้วน้ำใสโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปวริศษ์จอมทรักษ์โรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาจรีย์แก้วเบ้าโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรพิลัยคำเชียงโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูนเรศน์ผันอากาศโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวสุรัตน์ภูมิสาขาโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรยุทธซุยพวงโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอิสระค่าม่วงโรงเรียนบ้านผักหนามวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดขอนแก่น