รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๔๓๒๐๕๖ - กศน.อำเภอพังโคน (กศน.)
ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน สกลนคร

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาผอ.นางพิมพ์ลดาธัญพรพิภัทร์กุลกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
2มัธยมศึกษาม.๖นางสาวขวัญภณัฐสุวรรณชัยรบกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
3อุดมศึกษาครูนางสาวเดือนฉายทามณีกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
4มัธยมศึกษาม.๖นางสาวธิดารัตน์ปัดไชโยกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
5อุดมศึกษาครูนายวัชรายุทธเสนาเจริญกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
6มัธยมศึกษาม.๖นายภาษิตไสยวิบูลย์กศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
7อุดมศึกษาครูนางสาวเยาวรัตน์ศิริกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
8มัธยมศึกษาม.๖นายสถาพรสุขสลัดกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
9อุดมศึกษาครูนางวลัยพรพรหมเจริญกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
10มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณิศาชลสอดแก้วกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
11อุดมศึกษาครูนายสดใสจันทวงค์กศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
12มัธยมศึกษาม.๓นายธีรศักดิ์ใตรภูมิกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
13อุดมศึกษาครูนางสาวสุธินีกาญบุตรกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
14มัธยมศึกษาม.๓นายวัชรินทร์ปลุกใจกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
15อุดมศึกษาครูนายสุระศักดิ์ชาชัยกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร