รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๔๓๒๐๕๖ - กศน.อำเภอพังโคน (กศน.)
ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน สกลนคร

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายกฤษดามากวงศ์กศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
2อุดมศึกษาครูนางสาวกรกัลยาการุญกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
3อุดมศึกษาครูนายพนมไพรไตรวงค์ย้อยกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
4มัธยมศึกษาม.๖นางใจสวรรณ์กงพานกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
5อุดมศึกษาครูนางสาวสุธิดาไฝทาคำกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
6มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐพลซาสงวนกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
7มัธยมศึกษาม.๖นางสาวดาราวดีเก้าลิ้มกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
8มัธยมศึกษาม.๖นางสาวบรรเพ็ญขุมเหล็กกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
9มัธยมศึกษาม.๖นางสาวปนัดดาอายุศรีกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
10มัธยมศึกษาม.๖นายยวนใจกงพานกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
11มัธยมศึกษาม.๖นายสมพงษ์พรหมจักรกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
12มัธยมศึกษาม.๖นางสำเนียงคำหล้ากศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
13มัธยมศึกษาม.๓นายกิตติพงษ์บุตรเพ็งกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
14มัธยมศึกษาม.๓นางสาวจันทร์นภาวิถีกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
15มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณฐิกาดวงแขกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
16มัธยมศึกษาม.๓นายนพดลพิมเสนกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
17มัธยมศึกษาม.๓นายพลกฤตพิทักษ์ชัยปัญญากศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
18มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรุ่งนภาสาสอนกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
19มัธยมศึกษาม.๓นางศุภธิดาหนูคงกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
20มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสิริกานต์โพสาวังกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
21มัธยมศึกษาม.๓นางสุวิมลบุตรดากศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอาทิติยาใสสะอาดกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร