รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๓๒๐๕๖ - กศน.อำเภอพังโคน (กศน.)
ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน สกลนคร

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวอลิสาใครบุตรกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
2มัธยมศึกษาม.๖นายรุจีราสำเภาทองกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
3ประถมศึกษาป.๔นายอรุณสุุพุกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
4อุดมศึกษาครูนายอารมย์แพงควรกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
5มัธยมศึกษาม.๖นางสาววรรณนิภาแสวงหากศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
6มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุดารัตน์พจนากศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
7มัธยมศึกษาม.๖นายเอมมาตรักษ์กศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
8มัธยมศึกษาม.๓นายจักกรีดาลัยกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
9มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณัชชาธรณ์แจ่มบาลกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
10มัธยมศึกษาม.๓นางสาวทักษิณากุละนามกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
11มัธยมศึกษาม.๓นายไพฑูรย์โพธิ์สาวังกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายมงคลจันทร์ดาแดงกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
13มัธยมศึกษาม.๓นางรัชนีย์กรณ์ลาสุธรรมกศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร
14มัธยมศึกษาม.๓นายสถิตย์พิลาจันทร์กศน.อำเภอพังโคนวัดเหนือศรีสะอาดคณะจังหวัดสกลนคร