รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๔๒๘๐๑๖ - วัดชัยภูมิ
ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 853 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชินภัทรพิสัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิราธิปธานีโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐดนัยวรรณกุลโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนัตถ์นามวงษาโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนากรต้นกันยาโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธราดลแก้วลองบนโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงไปรยาพึ่งสายโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปัญญพนต์ดูวิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรัตนาภรณ์ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยุธการโสภิณโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวิทยาชาญชำนิโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศราวุธกองแสนโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวกรช่างสอนโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุริยาชมภูราชโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุวัตชัยพานสมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุวัฒน์ศรีท่าไฮโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
17มัธยมศึกษาม.๓นางสาวโสภาสาครโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายหัสดินหัสเดชะโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรินทร์แก้วเขียวโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอธิชาศรีวิลัยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัชชานาสีนวนโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติธัชแก้วบ่อโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนครินทร์อุนารัตน์โรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติภณบรรพตาโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
25ประถมศึกษาป.๕นายชาญมูลมาตย์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงผาณิตนาหว้าโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชินาธิปชัยยงค์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงยุพาภรณ์จิตรชื่นโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายโชติพงษ์โพธิ์สะดีโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเลิศชายเสนาชุมโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิติพัชรทวีแสงโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวณิชยาสีหาทับโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิเชษฐโพธิ์สีมาโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐวัศห์นาขันดีโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาทัศน์อินทะสร้อยโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิสิทธิ์โพธิ์สีมาโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอรรคเดชพรมรักษาโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบุรณ์พิภพสุวรรณรังษีโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงฉัตรฑริกานันทะกุลโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปฏิภาณบุญเสนอโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทิพปภากิ่งมิ่งแฮโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปภาวรินท์ศรีพรมมาโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประครองสุภารีย์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนริศราต้นกันยาโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศภัควรรณคำโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรัชญาแสงใสโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชกฤชรตานนท์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปารีณาถวิลลำโรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัตติกาลภูพวกโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพีระพัฒน์ภูผู้โรงเรียนชุมชนจำปีวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี