รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดมหาสารคาม ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๕๐๑๓ - วัดกลางกุดรัง
ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง มหาสารคาม

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระยุทธนาไกรพลอภิฉนฺโทวัดกลางกุดรังคณะจังหวัดมหาสารคาม
2พระพรเทพชุมเกื้อกิตฺติปญฺโญวัดศรีอรุณคณะจังหวัดมหาสารคาม
3พระรัฐศาสตร์สินธุบัวปภสฺสโรวัดหนองแหนคณะจังหวัดมหาสารคาม
4พระพรชัยโพระปภากโรวัดสว่างอารมณ์หนองโดนคณะจังหวัดมหาสารคาม
5พระธนภัทรวิยะบุตรกตกิจฺโจวัดสำโรงคณะจังหวัดมหาสารคาม
6พระชวนชัยภูลายขาวฉนฺทวุฑฺโฒวัดสำโรงคณะจังหวัดมหาสารคาม
7พระทิพากรมีสุขสนฺตจิตฺโตวัดหนองคลองคณะจังหวัดมหาสารคาม
8พระอุทิศกันพลคเวสกชโยวัดหนองแหนคณะจังหวัดมหาสารคาม
9พระวิชัยชาดงปิยธมฺโมวัดหนองแหนคณะจังหวัดมหาสารคาม
10พระอุดมศักดิ์สุ่มมาตย์สิริสุวณฺโณวัดหนองแหนคณะจังหวัดมหาสารคาม
11พระทวีสีฟ้ากิตฺติสาโรวัดหัวช้างคณะจังหวัดมหาสารคาม
12พระนเรศศรีสมบูรณ์ติกฺขวีโรวัดหัวนาคณะจังหวัดมหาสารคาม
13พระณัฐวุฒิกะทาทสฺสนีโยวัดปอแดงคณะจังหวัดมหาสารคาม