รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น ภาค ๙
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๔๐๒๕ - วัดเจดีย์
ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน ขอนแก่น

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระคำเบ้าแสนแป้วิสุทฺโธวัดไชโยคณะจังหวัดขอนแก่น
2พระเฉลียววงศาปิยธมฺโมวัดไชโยคณะจังหวัดขอนแก่น
3พระหวาดศรีเคนโชติธมฺโมวัดไชโยคณะจังหวัดขอนแก่น
4พระวินัยศรีบุญเรืองอคฺคธมฺโมวัดไชโยคณะจังหวัดขอนแก่น
5พระสัญญาสิทธิธมฺมทีโปวัดไชโยคณะจังหวัดขอนแก่น
6พระเปลี่ยนทองเกียมาคุตฺตธมฺโมวัดไชโยคณะจังหวัดขอนแก่น
7พระทองสาแสนบุณยังจนฺทวณฺโณวัดไชโยคณะจังหวัดขอนแก่น
8พระวันดีปุริมาเตปภสฺสโรวัดไชโยคณะจังหวัดขอนแก่น
9พระสามารถคุณทะวงษ์ปภสฺสโรวัดไชโยคณะจังหวัดขอนแก่น
10พระอุเทนนนทะคำจันทร์ยโสธโรวัดบริบูรณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
11พระศักดิ์ดาชัยมงคลปิยสีโลวัดบริบูรณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
12พระไชโยผิวขาวธมฺมทีโปวัดบริบูรณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
13พระคำเตือนคุยยศสูงปิยสีโลวัดบริบูรณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
14พระสินตีกาสิริปญฺโญวัดบริบูรณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
15พระสมชายถามาตรโยธีโชติปญฺโญวัดบริบูรณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
16พระเจริญชนะโยธาปญฺญาพโลวัดบริบูรณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
17พระสุรศักดิ์ศิริศักดิ์เกษมมหาวีโรวัดบริบูรณ์คณะจังหวัดขอนแก่น
18พระสุพัดพอดีพลปญฺโญวัดดงกลางคณะจังหวัดขอนแก่น
19พระสุธีศรีกงทนสุธีโรวัดดงกลางคณะจังหวัดขอนแก่น
20พระสมศักดิ์สีพิมปรกฺกโมวัดศรีตาลคณะจังหวัดขอนแก่น
21พระไพบูลย์ศิลาธรรมปสาโทวัดศรีตาลคณะจังหวัดขอนแก่น
22พระสุนทรจันทประสิทธิ์สิริธมฺโมวัดศรีตาลคณะจังหวัดขอนแก่น
23สามเณรชัยยันต์จันทประสิทธิ์วัดศรีตาลคณะจังหวัดขอนแก่น
24พระฉลองกัสปะฉนฺทธมฺโมวัดศรีตาลคณะจังหวัดขอนแก่น
25พระรุ่งนภาดีราษฎร์วิเศษอาภากโรวัดศรีตาลคณะจังหวัดขอนแก่น
26สามเณรจักรีคำเมรีย์วัดศรีตาลคณะจังหวัดขอนแก่น
27พระวิชัยศรีทะโคตรสีลสุทฺโธวัดศรีตาลคณะจังหวัดขอนแก่น
28พระพีรภัฎหาญสกุลปริสุทฺโธวัดศรีตาลคณะจังหวัดขอนแก่น
29พระรัฐพลนนทะภาพนนฺทิโยวัดศรีตาลคณะจังหวัดขอนแก่น
30พระพงษ์พัฒน์นาคบุตรทพฺพธมฺโมวัดศรีตาลคณะจังหวัดขอนแก่น
31พระสนธยาบัวชิมสิริเมโธวัดบริบูรณ์คณะจังหวัดขอนแก่น