รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๑๐ - วัดสามัคคีธรรม
ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม สกลนคร

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมพรประทุมเตชะธมฺโมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
2พระทวนทนทัศน์จินดาอตฺคธมฺโมวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
3พระวิรัตน์ศรีมงคลจนฺทสาโรวัดแสนสำราญคณะจังหวัดสกลนคร
4สามเณรวงศกรลีทองวัดศรีสุภักดิ์คณะจังหวัดสกลนคร
5สามเณรชัยพงศ์โมลาวัดศรีสุภักดิ์คณะจังหวัดสกลนคร
6พระกิตติศักดิ์สีนานวลกิตฺวณฺโณวัดเทพสวัสดิ์คณะจังหวัดสกลนคร
7พระวิเชียรชมสวัสดิ์วิสุทฺโธวัดเทพสวัสดิ์คณะจังหวัดสกลนคร
8พระณัฐภาสโตมาฐานวโรวัดเทพสวัสดิ์คณะจังหวัดสกลนคร
9พระวิเชียรแก้วดีทิฏฐธมฺโมวัดศรีธรรมราชคณะจังหวัดสกลนคร
10พระขุนชัยพรมนาถโฆสธมฺโมวัดศรีธรรมราชคณะจังหวัดสกลนคร
11พระวินัยเกษงามวิจยธมฺโมวัดไทรทองคณะจังหวัดสกลนคร
12พระไทยรักแก้วดีฐิตธมฺโมวัดไทรทองคณะจังหวัดสกลนคร
13สามเณรวายุป้องปกวัดศรีสุภักดิ์คณะจังหวัดสกลนคร
14สามเณรกิตติธัชดอนเกิดวัดศรีสุภักดิ์คณะจังหวัดสกลนคร
15สามเณรวายุไชยโชติวัดศรีสุภักดิ์คณะจังหวัดสกลนคร
16พระเอกภพศรีหะบงค์ชยาภินนฺโทวัดไผ่ล้อมคณะจังหวัดสกลนคร
17พระบุญน้อมจันทร์ลาวงค์ติสฺสโรวัดศรีสวัสดิ์คณะจังหวัดสกลนคร
18พระสมถวิลสุราราษฎร์ฐิตธมฺโมวัดศรีสวัสดิ์คณะจังหวัดสกลนคร
19สามเณรธนวัฒน์ส่งเดชวัดพุทธาวาสคณะจังหวัดสกลนคร
20พระสยามคำจวงชุตินฺธโรวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
21พระสิทธิวัชร์ปิยะธนะโรจน์เตชธมฺโมวัดแสนสำราญคณะจังหวัดสกลนคร
22พระชูสิทธิแสนขนฺติวโรวัดสระพังทองคณะจังหวัดสกลนคร
23พระกิตติพงษ์คำทะเนตรสุจิตฺโตวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
24พระเตชนิธิวาริคิดชิตมาโรวัดสามัคคีธรรมคณะจังหวัดสกลนคร
25พระนพพรมาตราชวรเทโพวัดรัตนมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
26สามเณรอุดมเดชระสีทาวัดรัตนมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
27สามเณรอัฐพงษ์สิงห์กันท์วัดรัตนมงคลคณะจังหวัดสกลนคร
28สามเณรเก่งบิดรวัดสิทธิบังคมคณะจังหวัดสกลนคร
29สามเณรรัตนชัยศรีลัดวัดสิทธิบังคมคณะจังหวัดสกลนคร
30สามเณรปรเมศร์ตะพานนาควัดรัฐภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
31สามเณรณัฐพรเพ็ญสวรรค์วัดรัฐภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
32สามเณรพีรชาแก้วตาวัดรัฐภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
33สามเณรฤทธิพรบุญเพิ่มวัดรัฐภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
34สามเณรพรภิพัฒน์แก้วตาวัดรัฐภูมิคณะจังหวัดสกลนคร
35พระอนุสรณ์อุทัยบุรมย์ขนฺติสาโรวัดแจ้งแสงอรุณคณะจังหวัดสกลนคร
36พระเอกชัยกองบัวใหม่จารุวณฺโณวัดแจ้งแสงอรุณคณะจังหวัดสกลนคร
37สามเณรพงศกรเมืองน้ำเที่ยงวัดแจ้งแสงอรุณคณะจังหวัดสกลนคร
38พระมังกรจรทะผาสีลสํวโรวัดพระธาตุภูเพ็กคณะจังหวัดสกลนคร