รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสกลนคร ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๒๐๐๗ - วัดบูรพา
ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระดอนพรมวังกนฺตปญฺโญวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
2พระอนุวัตรสรรสีชิตมาโรวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
3พระจวนแสนเชียงอ่อนจกฺกวโรวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
4พระสมชายเพ็งพุลพีอภิชาโนวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
5สามเณรอนันตชัยมนัสสาวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
6สามเณรพีรพลหล้าหิบวัดศรีวิลัยคณะจังหวัดสกลนคร
7สามเณรพีรพัฒน์หล้าหิบวัดโพนทองคณะจังหวัดสกลนคร
8สามเณรสิทธิพงษ์วงศ์ศรีปกวัดแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
9สามเณรแทนคุณศรีประชัยวัดแจ้งคณะจังหวัดสกลนคร
10สามเณรธีรภัทรสีสถานวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
11สามเณรเอกฤทธิ์คุณารักษ์วัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
12สามเณรฐิติวัรร์บุรมย์วัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
13สามเณรศรศักดิ์สมบัติดีวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
14สามเณรปราณพลสุคำภาวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
15สามเณรพิพัฒพงษ์หอมจันทร์วัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
16สามเณรศรัณยูอินคูณวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
17สามเณรธีรเดชว่องไววัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
18สามเณรอดิศักดิ์โพธิ์สุทธิ์วัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
19สามเณรมานะชูศรีวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
20สามเณรธนกรณ์เอาะน้อยวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
21สามเณรจิตรภานุพละพันธ์วัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
22สามเณรสิรภพคงกระพันวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
23สามเณรภาทิตร์ยิ้มยันยงวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
24สามเณรอดิวิชญ์เหล่าเภาวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
25สามเณรกิตติพัฒน์กาสินพิลาวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
26สามเณรวรเมธเพ็งซุยวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
27สามเณรไชยวิบุดย์มีบุญวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
28สามเณรณัฏฐกิตติ์มีแสนวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
29สามเณรวีรพงศ์นามไพวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
30พระเหรียญทองสารโพธิดาโชติโยวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
31สามเณรปิยพงษ์ทันยศวัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร
32สามเณรอภิชาตพรหมพิทักษ์วัดบูรพาคณะจังหวัดสกลนคร