รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๙๐๑๓ - วัดเจริญผล
ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย หนองคาย

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอุเทนแสงกล้าอุตฺตโรวัดชัยมงคลคณะจังหวัดหนองคาย
2พระหนูจีชาวยศอธิปญฺโญวัดสุคันธวารีคณะจังหวัดหนองคาย
3พระทรงพลบัววันทินฺนปญฺโญวัดโคกหัวภูคณะจังหวัดหนองคาย
4พระมนัสตัวสอปญฺญาธโมวัดโคกหัวภูคณะจังหวัดหนองคาย
5พระอธิคมผ่านคำอินฺทวํโสวัดโคกหัวภูคณะจังหวัดหนองคาย
6พระอรรคณิตเทศศรีเมืองอุตฺตโรวัดโคกหัวภูคณะจังหวัดหนองคาย
7พระมันจสินธุกิ่งประดิฐปญฺญาวโรวัดเจริญผลคณะจังหวัดหนองคาย
8พระรังสรรค์เคณาภูมิปภสฺสโรวัดเจริญผลคณะจังหวัดหนองคาย
9พระวิสุทธิ์สีแก้วต่างวงค์อินฺทวํโสวัดเจริญผลคณะจังหวัดหนองคาย
10พระสมบัติศรีจันทร์กตปุญโญวัดเจริญผลคณะจังหวัดหนองคาย
11พระสังวรปานทองดีปภาโสวัดเจริญผลคณะจังหวัดหนองคาย
12พระสุต่างโอฐธมฺมวโรวัดเจริญผลคณะจังหวัดหนองคาย
13พระเกียรติศักดิ์ผาทองปภากโรวัดสมสะอาดคณะจังหวัดหนองคาย
14สามเณรศุภวิชฌ์ทันตรีวัดชัยมงคลคณะจังหวัดหนองคาย
15สามเณรธีรเดชราชนิจวัดเจริญผลคณะจังหวัดหนองคาย