รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองคาย ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๙๐๐๕ - วัดเขตอุดม
ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย

แสดง 1 ถึง 26 จาก 26 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกองมีตาลหยงพุทธญาโณวัดเขตอุดมคณะจังหวัดหนองคาย
2พระโกศลจันดาสุขิโตวัดเขตอุดมคณะจังหวัดหนองคาย
3พระฐากูรพันสิ่วฐานวโรวัดเขตอุดมคณะจังหวัดหนองคาย
4พระนิติกรสิงหเสนาวิสุทฺโธวัดเขตอุดมคณะจังหวัดหนองคาย
5สามเณรสุธินันท์มารศิริวัดเขตอุดมคณะจังหวัดหนองคาย
6สามเณรธวัฒชัยมั่งมูลวัดเขตอุดมคณะจังหวัดหนองคาย
7สามเณรทิวไทเย็นทั่ววัดเขตอุดมคณะจังหวัดหนองคาย
8สามเณรพงค์วรินท์แสนสิทธิ์วัดเขตอุดมคณะจังหวัดหนองคาย
9สามเณรทักษ์ดนัยสารวงค์วัดเขตอุดมคณะจังหวัดหนองคาย
10สามเณรยุทธนาโคตวงษาวัดเขตอุดมคณะจังหวัดหนองคาย
11สามเณรเนตรนาคาหอมกลิ่นวัดโพนงามคณะจังหวัดหนองคาย
12สามเณรอรรถพลนิยะนุชวัดโพนงามคณะจังหวัดหนองคาย
13พระสมคิดวรบุตรสุชาโตวัดศรีบัวบางคณะจังหวัดหนองคาย
14พระอาริยะสำนวลสีมหายโสวัดดงพระโพนทองคณะจังหวัดหนองคาย
15พระสุดใจนิยะนุชอธิมุตโตวัดรุ่งอรุณวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
16สามเณรกนกกรนิยะนุชวัดรุ่งอรุณวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
17สามเณรสุทิวัสสุขชัยสงค์วัดรุ่งอรุณวนารามคณะจังหวัดหนองคาย
18พระวิเชษฐ์เตนากุลสุจิตฺโตวัดสร้างประทายคณะจังหวัดหนองคาย
19พระหัตนาขวาผลปุญฺโญวัดสร้างประทายคณะจังหวัดหนองคาย
20พระหนูนาโครตเครื่องขนฺติธโรวัดสร้างประทายคณะจังหวัดหนองคาย
21พระชาญชัยบุตวงษ์ฐานิสฺสโรวัดสร้างประทายคณะจังหวัดหนองคาย
22พระรัตนพลเคณาภูมิกิจฺจสาโรวัดสร้างประทายคณะจังหวัดหนองคาย
23พระลือบรรณารักษ์อุชุจาโรวัดสร้างประทายคณะจังหวัดหนองคาย
24พระสมเดชยางสามัญอนาลโยวัดสร้างประทายคณะจังหวัดหนองคาย
25สามเณรเมฆาบรรณารักษ์วัดบำเพ็ญวิหารธรรมคณะจังหวัดหนองคาย
26สามเณรบุญญฤทธิ์ตาลอำไพวัดบำเพ็ญวิหารธรรมคณะจังหวัดหนองคาย