รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๒๐ - วัดชัยภูมิ
ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระพงษ์สินธ์โพธิ์คำถิรจิตฺโตวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระทองใบดอบุตรรตนญาโณวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระดำรงวงน้อมกลางญาณวโรวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระสกัดพรมเทพเตชวโรวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระกัณหาแก้วศิริสุจิณฺณธมฺโมวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระเฉลิมพลอุคำมหาวิริโยวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระบุญถันภูเมฆฐิตปุญโญวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระเกียรติศักดิ์จันดาฐานวโรวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระอาคมโสภาคำมหาวีโรวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสุรีชูแก้วขนฺติโกวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสมานเทศมีกิตฺติปญฺโญวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสุดเขตประเสริฐสังข์มหิสฺสโรวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระทองคำคำผุยสีลพลโณวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระอนุชาอันทะราศรีขนฺติธโรวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระนิชุนป้อมสุวรรณนนฺทสาโรวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
16พระชินกรมะโนศิลป์อฐิจิตฺโตวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระบุดดีเศษรักษาปริปุณโณวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระบุญหนามาตวงค์ปภาวโรวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระนัทพลวงศ์ช่างรตนปญฺโญวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระปรีชาสีดาวงศ์ปิยสโรวัดชัยภูมิคณะจังหวัดอุดรธานี