รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๗ - วัดลุมพินีวันวราราม
ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภราดรอัครธิติอภินนฺโทวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระสายชลพลเรืองยสินฺธโรวัดศรีษะเกษคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระประยูรแน่นอุดรสุปญฺโณวัดแสงสว่างธรรมรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระนรินทร์ภูระหงษ์นรินฺทโรวัดแสงสว่างธรรมรารามคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระณัฐพงษ์โคตาสุจิตฺโตวัดอรุณธรรมรังษีคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระนภดลวันดากตธมฺโมวัดอรุณธรรมรังษีคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระนพดลบุตรชัยภทฺทปญฺโญวัดมณีวรรณคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระวุฒิชัยสัปทนกุสลฺจิตโตวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสำลีโอชารสโอปายิโกวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระเด่นสาเกตุสนฺติโกวัดจันทาธิวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระสายันต์ปรินิพันธ์กิตฺติสาโรวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระวรวิทย์เวียงนนท์วรญาโณวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระพิชัยจันทรเสนารณญฺธโยวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระคำพันธ์สีเหลืองมหาปญฺโญวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรกิตติศักดิ์แสงโสดาวัดศรีบุญเรืองคณะจังหวัดอุดรธานี