รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๓ - วัดโพธิ์ศรีสว่าง
ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทองจันพรหมไชยะธมฺมธโรวัดป่าบ้านถ่อนคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระอนันต์สาลีหงษ์อภินนฺโทวัดป่าบ้านถ่อนคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระฤทธิพรดวงสิมมาฐานวุฑโฒวัดป่าบ้านถ่อนคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระณัฐพลศรีไตรเรืองฐิตคุโณวัดป่าบ้านถ่อนคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระธนรัชต์สาเลศจรณธมฺโมวัดป่าบ้านถ่อนคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรอภิสิทธิ์แซ่ลี้วัดป่าบ้านถ่อนคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรณฐกรอาจยังวัดป่าบ้านถ่อนคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระรุ่งโรจน์พรหมพิทักษ์โรจนธมฺโมวัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระสมศักดิ์สาธรกิตติธโรวัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระไพฑูรย์ธุนันทาสิริภทฺทโรวัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรพรรณเทพโง่นชาลีวัดศรีสว่างคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระสมเด็จสองตนจนฺทปญฺโญวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
13พระเดชฎากรบุญนกธมฺมวุฒฺฑิวัดศิริกัญญาทองประเสริฐคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระฟองไชยเลิศสุวโจวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระอารมณ์มอโทสุจิตฺโตวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรพชรพลโสสาลาวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรทรงศิลป์ขันภิบาลวัดชัยมงคลคณะจังหวัดอุดรธานี