รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๑ - วัดมัชฌิมาวาส
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระหาญพุฒจันทร์พลญาโณวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
2พระวีรพัฒน์โคตรแสนลีวีรวํโสวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระสุพรรณวันวิเศษอธิจิตฺโตวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระกีรศักดิ์คงชายดงญาณวีโรวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรอภิรักษ์จันภูผาวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
6สามเณรนัทธพงษ์แก้วมาลุนวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
7สามเณรธีรพลบุญมีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
8สามเณรณัฐพลศิริดลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรสกรรจ์บุญเต็มวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
10สามเณรอภิรามชุมพรหมวงษ์วัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
11สามเณรจักรรินทร์สมคเนย์วัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรปิภิภัทรประภาสะโนบลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรปิติพลจันทะรังษีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
14สามเณรวินัยหอมกลิ่นวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
15สามเณรวีรภัทรทำกันหาวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรณัฐวุฒิโคตรศรีกุลวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
17สามเณรอำนาจแสนคำภูมีวัดมัชฌิมาวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระศุภชัยรัตนพิมาตรกิตฺติธารีวัดโพธิวรารามคณะจังหวัดอุดรธานี