รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๓๒๑๐๓๙ - โรงเรียนสันทรายราษฎร์
ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย เชียงราย

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฟองนวลยี่โรงเรียนบ้านน้ำจำวัดน้ำจำคณะจังหวัดเชียงราย
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูริศนันท์แสงดีโรงเรียนบ้านจ้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีระนามทุนโรงเรียนบ้านจ้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุวัฒน์หนานอิ่นโรงเรียนบ้านจ้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนาไทยใหญ่โรงเรียนบ้านจ้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนวลไทยใหญ่โรงเรียนบ้านจ้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิภาใจทุนโรงเรียนบ้านจ้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้ำเพชรสุนาลีโรงเรียนบ้านจ้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ทองปอหลงโรงเรียนบ้านจ้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทร์หอมนามสุขโรงเรียนบ้านจ้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้ำหวานนามยี่โรงเรียนบ้านจ้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแนนสมชาตโรงเรียนบ้านจ้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฐานิตไชยาโรงเรียนบ้านจ้องวัดบ้านจ้องคณะจังหวัดเชียงราย