รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย ภาค ๖
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๒๑๐๓๘ - โรงเรียนมานิตวิทยา
ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย เชียงราย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 183 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเมษาศรีสุกานต์โรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
2อุดมศึกษาครูนางสาวจีรนาถเจริญธรรมพงศ์โรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวราเมธมะลิตาโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกณินต๊ะวิจิตรโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกวรรณโสภณสุนทรเลิศโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนิษฐาพรหมบุตรโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลพรซือมื้อโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลลักษณ์เงินถาโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤตติยากรทะเจริญโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกฤษณาวรรณจักรโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณุวัฒน์ประแจวัฒนะโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกวินทราทุ่งวงค์โรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญ์วราคำจริงโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาณัฐสารข้าวดำโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลยาร้องตองโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงก้าวทองกันธาทองโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติคุณแก้วมาโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติชัยสวัสดิ์พงษ์ปัญญาโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติเดชตาติดแสงโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพงค์เป็งเขียวโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกุลนิตนวลธรรมโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกดสะรานามใส่โรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกษราภรณ์ลุงส่าโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกสราพนมดาราโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไกรวิชญ์โรจน์ศิริประเสริฐโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญนภาเยาว์ธานีโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเข็มรัตน์ชาวเขียววงศ์โรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคมกริชพรถาวรทรัพย์โรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคฤกพลแซ่เปอะโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคุณาวุธใจทาโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจตุพลธนานะโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจักรกฤษณ์สุพงษ์โรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทนาพนมศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทร์จิดาสมศรีโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทร์ทิมาวิมลวิบูลย์ผลโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทร์เพ็ญสุขคำโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทราทิพย์เชอหมื่อโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรัชยาจันทาพูนโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราพรแก้วคูณโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราภรณ์ยาเปี่ยงโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจุฑามาศบุรีเรืองโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชญานุชสะอาดโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชฎาภรณ์ไชยเจริญโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลรัษมีคำตาโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชาคริยาเลเสาะโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิษณุชาชัยธนบูรณ์โรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฌานิศาพิมลเจริญกิจโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาดาภัทร์ธรรมวุฒิโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐปนวัชรปินตาดงโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติชญาบุญปานโรงเรียนมานิตวิทยาวัดห้วยไคร้ใหม่คณะจังหวัดเชียงราย