รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๓๒๐๐๐๔ - ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ลำปาง

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาอื่นๆนายธนารัตน์รัตนอุทัยทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางวัดกาศโป่งคณะจังหวัดลำปาง
2อุดมศึกษาอื่นๆนายวชิรวิทย์สุรินทร์กุลทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางวัดกาศโป่งคณะจังหวัดลำปาง
3อุดมศึกษาอื่นๆนายวรวิทย์ใจคล่องแคล่วทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางวัดกาศโป่งคณะจังหวัดลำปาง