รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำปาง ภาค ๖
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๓๒๐๐๐๔ - ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร ลำปาง

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาอื่นๆนายจิรัฐติกาลอรุณสวัสดิ์ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางวัดกาศโป่งคณะจังหวัดลำปาง
2อุดมศึกษาอื่นๆนายนิติกรแตงคงทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางวัดกาศโป่งคณะจังหวัดลำปาง
3อุดมศึกษาอื่นๆนายอภิสิทธิ์เชี่ยวชาญทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางวัดกาศโป่งคณะจังหวัดลำปาง
4อุดมศึกษาอื่นๆนายเสรีแซ่ย่างทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางวัดกาศโป่งคณะจังหวัดลำปาง
5อุดมศึกษาอื่นๆนายเกริกพลจำปาทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางวัดกาศโป่งคณะจังหวัดลำปาง