รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดตาก ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๓๑๙๐๒๙ - วัดชัยมงคล
ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด ตาก

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกนกนราศรีโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐพนธ์นอแก้วโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันต์ฤทัยหมายสกุลเดชโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนฤเบศร์พันลุตันโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพัฒน์วงษ์ต๊ะโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัลยรัตน์อินธรรมโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิยุดาอุดเปียงโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฎฐนิชาชูพินิจโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีรภัทรสารศรีโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐธิดาคำเสนโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสราวุฒิแสนโทโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธวัลรัตน์ตุ่นแจ้โรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
13มัธยมศึกษาม.๓นายเสฎฐวุฒินวลปลั่งโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปภาวรินทร์ชัยพิริยะกิจโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรานต์ชนกโม๊ะต๊ะโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศสุดแสงโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจักรกฤษณ์บรรมณีสกุลโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพลากรชื่นกระโทกโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชิษณุพงศ์วงษ์ต๊ะโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพัทธนันท์แก้วปันโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัชรพงษ์ปัญญาโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเมฑิตาแก้วปันโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรัทยาจงสาโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฤทัยรัตน์คชมากโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรศักดิ์ทัพสิทธิ์โรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิระพงษ์ทายะโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนุชิตหมื่นสิทธิแพร่โรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวัชแก้วกว้างโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยาคำเรืองโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิสิทธิ์แก้วกว้างโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนาภามูลเมืองโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
32ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอรทัยพนาลีอนุรักษ์โรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐวลัญช์กอบัวโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายถิรายุส์แก้วเมืองโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนพรมูลคำโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนาลักษณ์คำสาโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธันย์ชนกตุลาโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธีริศรามุ่ยแดงโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรีติปู่มั่นโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชชาภาสิริชัยโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูริณร์แสงเพชรโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวศินีจันทร์กลับโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุรัตติกาลทองประสานโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเอนกพงค์สมเครื่องโรงเรียนบ้านปางส้านวัดชัยมงคลคณะจังหวัดตาก