รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 636 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพงศ์ชันษาโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรรณชัยเจริญพร้อมโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
3อุดมศึกษาผอ.นายอารีย์วรรณชัยโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติพัทธ์ยงญาติโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกมลภพหาญธงชัยโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
6อุดมศึกษาครูนางวาสนาท้าววงษ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงตรีรัตน์ยกชูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจุฑานุกูลนวนแสงโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนากรคำโบราณโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนฤพัทธ์คงชมโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุวัติคำพันธุ์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงหทัยรัตน์คล้ำพงษ์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจีรายุเมฆมีเดชโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรภัทรธุรีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิชญานันท์ดอนแก้วโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรินทรกลิ่นสุคนธ์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกฤษนลรอดใหม่โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุมนตรายงญาติโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริศรายงญาติโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกวลินมีศรีโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิจิตรตราญาณปัญญาโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐชนนโคตรคำโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีระวัตรคู่เคียงโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐดนัยเคลือบสูงเนินโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนพดลจีรังโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิวัฒน์ทะวันโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนฤมลเขนงแก้วโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิวัฒน์ทิ้งชั่วโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธิดารัตน์ผาสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศุภิสราจันทร์มาโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัสกรจงบริบูรณ์โรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสมบูรณ์กาวิโลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพิราทองใบโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยกรสุนทรสินโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภาวีพุ่มต้นวงค์โรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปณตมหาปัญญาวงค์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุเมธพัฒน์จักจั่นโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภัทรวดีเชิดแสงโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเนตรวัฒน์ทูลมากโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณนิษากุลมณีโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอาทิตย์ทดจังหรีดโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุธินันท์นาคราชโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลรัตน์ล้วนงามโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพลมาแหยะโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศรายุธซึมซาบโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤษฎาดีเทียนโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัชรพลผิวผุดโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกวินใยไม้โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติศักดิ์นาวาโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเหินฟ้าพุ่มชบาโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย