รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติมนต์ญาณปัญญาโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
2ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรพลินคุ้มครองโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรัณยูรอดแสงโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชรินทร์ยายินโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอัญยาณียงยุทธ์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสายฝนแสงวังโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภิณทองภาธุรีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูริณัฐคำเพ็งโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอภิสรากองศิลป์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัตนาพรประยงโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยณภัทรช้างพลายเพชรโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศรุตาบุรีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐิติพงศ์เชื้อเถาว์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุจิราปงผาบโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัชชาทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิสิทธิ์ยกชูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนรวุฒิจันทร์ตาโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิสิทธิ์ยงยุทธ์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิษณุพงศ์ธุรีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญารุ่นเจริญโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศธรคำดีโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงงามรวีคุ้มครองโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวุฒิกรชมชิดโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนครินทร์ตรุษเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภากรศิลป์ชัยโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิชคุณสุวรรณดีโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอณัญญานามกรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันทวัฒน์ลาดท้วมโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวีร์ปาแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชลทิตย์ลำดับโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิษณุวัชร์นิพลโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธาวินคันศรโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรพรเจริญงามโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบุญญฤทธิ์สกุลงามโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรวรรณดำด้วงโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติพงศ์วงค์ตะวันโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์จำได้โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิศารัตน์เป็งน้อยโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมัณฑิราเร็วไวโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชาแก่นแก้วโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสราเบญจรสโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณกานต์ดาทองประสงค์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรภัทรเหลือล้นโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรลำดับโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดวงพรแซ่โคว้โรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจันพรหมอินทร์อ่อนโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธินันท์ลำดับโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
48ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิตาทะแยแก้วโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดนัยทองคำโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
50ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรเมศชูวิทย์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย