รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติพงศ์วงค์ตะวันโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์จำได้โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิศารัตน์เป็งน้อยโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมัณฑิราเร็วไวโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชาแก่นแก้วโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสราเบญจรสโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณกานต์ดาทองประสงค์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรภัทรเหลือล้นโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญารุ่นเจริญโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศธรคำดีโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรนันท์พรมประดิษฐโรงเรียนบ้านท่าชัยวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปภาวินศุภษีโรงเรียนบ้านท่าชัยวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิพารัตน์ทองพันธ์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษกรเอี่ยมจันทร์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดุษิตาขาวเงินโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชราภรณ์แก้วชินโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิทวัสมธุพจน์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติมนต์ญาณปัญญาโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรพลินคุ้มครองโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
20ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธีรวัฒน์ดารดาษโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภณชูเจริญโรงเรียนวัดตลิ่งชันวัดเชิงคีรีคณะจังหวัดสุโขทัย
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรแสงทองโรงเรียนบ้านวังยายมากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอิทธิพัทธ์ขุนเพ็ชรโรงเรียนบ้านพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูธเนศช่างการโรงเรียนบ้านดงยางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฉัตรมณีกระต่ายทองโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิทชารีย์เวสกุลโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสาสวนรุนโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพงศ์ปิ่นศักดิ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปาลิตาอุ่นใจโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์แพรพันธ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาดาบานเย็นโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจีรนันท์อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชรดายุหลงโรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุวรรณศรีเทพธำรงค์โรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรลำดับโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชวินยาน้อยโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโภคินยาน้อยโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอาทิตยาอยู่ดีโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวัลวิภาเกี๋ยงคำโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกษมศักดิ์พูลสาทรกูลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทพรโคตะมูลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกัญญาขุสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรอ่อนทองโรงเรียนบ้านหนองบัววัดศาลาไก่ฟุบคณะจังหวัดสุโขทัย
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะสุวรรณทองโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิตติยามะลิตูมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรภัทรหลักทองคำโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเชิดตระกูลระมัดระวังภัยโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพัฒน์แย้มพจนาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤษยงยุทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนลินทิพย์ศรีธิโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย