รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธีรวัฒน์ดารดาษโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
2ประถมศึกษาป.๓เด็กชายนันทยศผิวเขียวโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
3ประถมศึกษาป.๓เด็กชายภาสกรณ์คำแสนโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
4ประถมศึกษาป.๓เด็กชายคูณเก้าใจชนะโรงเรียนบ้านวังยายมากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
5ประถมศึกษาป.๓เด็กชายอิทธิพัทธ์แซ่คูโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
6ประถมศึกษาป.๓เด็กชายฐิติพันธ์ุโชติสุขโรงเรียนบ้านวังยายมากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณกานต์ดาทองประสงค์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรภัทรเหลือล้นโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญารุ่นเจริญโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศธรคำดีโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรนันท์พรมประดิษฐโรงเรียนบ้านท่าชัยวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปภาวินศุภษีโรงเรียนบ้านท่าชัยวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษกรเอี่ยมจันทร์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดุษิตาขาวเงินโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชราภรณ์แก้วชินโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิทวัสมธุพจน์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภณชูเจริญโรงเรียนวัดตลิ่งชันวัดเชิงคีรีคณะจังหวัดสุโขทัย
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรแสงทองโรงเรียนบ้านวังยายมากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูธเนศช่างการโรงเรียนบ้านดงยางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฉัตรมณีกระต่ายทองโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสาสวนรุนโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพงศ์ปิ่นศักดิ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปาลิตาอุ่นใจโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์แพรพันธ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาดาบานเย็นโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจีรนันท์อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชรดายุหลงโรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุวรรณศรีเทพธำรงค์โรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรลำดับโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชวินยาน้อยโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโภคินยาน้อยโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอาทิตยาอยู่ดีโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวัลวิภาเกี๋ยงคำโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกษมศักดิ์พูลสาทรกูลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทพรโคตะมูลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
36ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกัญญาขุสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรอ่อนทองโรงเรียนบ้านหนองบัววัดศาลาไก่ฟุบคณะจังหวัดสุโขทัย
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะสุวรรณทองโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิตติยามะลิตูมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรภัทรหลักทองคำโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเชิดตระกูลระมัดระวังภัยโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพัฒน์แย้มพจนาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤษยงยุทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนลินทิพย์ศรีธิโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบัณฑิตาขยายเสียงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปุญญพัฒน์ทิพย์อักษรโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพ์ชนกญาณปัญญาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโภคินยังนาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรพัฒน์ทิศอุดรโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิรภัสสรเหมวิบูลย์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย