รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกัลย์ณภัทรปัญญามูลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้วัดห้วยไคร้คณะจังหวัดสุโขทัย
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาคินศรีนอกโรงเรียนบ้านห้วยไคร้วัดห้วยไคร้คณะจังหวัดสุโขทัย
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชชานนท์นนทธิโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุสรเกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรัณยูรอดแสงโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูผาเจริญสุขโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเตวิทย์แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัทรพลกวางสบายโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจันพรหมอินทร์อ่อนโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธินันท์ลำดับโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตภาสเนืองศิลป์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนนันท์จันทรจูโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูนรินทร์สิงห์เหาะโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจนณรงค์เกษาโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชานนทน์ผาสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติพงศ์วงค์ตะวันโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์จำได้โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรภัทรเหลือล้นโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศธรคำดีโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปภาวินศุภษีโรงเรียนบ้านท่าชัยวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษกรเอี่ยมจันทร์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิทวัสมธุพจน์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
23ประถมศึกษาป.๓เด็กชายธีรวัฒน์ดารดาษโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภณชูเจริญโรงเรียนวัดตลิ่งชันวัดเชิงคีรีคณะจังหวัดสุโขทัย
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรแสงทองโรงเรียนบ้านวังยายมากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอิทธิพัทธ์ขุนเพ็ชรโรงเรียนบ้านพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูธเนศช่างการโรงเรียนบ้านดงยางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพงศ์ปิ่นศักดิ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์แพรพันธ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุวรรณศรีเทพธำรงค์โรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรลำดับโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชวินยาน้อยโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโภคินยาน้อยโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกษมศักดิ์พูลสาทรกูลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะสุวรรณทองโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรภัทรหลักทองคำโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเชิดตระกูลระมัดระวังภัยโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพัฒน์แย้มพจนาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤษยงยุทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปุญญพัฒน์ทิพย์อักษรโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโภคินยังนาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรพัฒน์ทิศอุดรโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรพงศ์ปิ่นประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยไคร้วัดห้วยไคร้คณะจังหวัดสุโขทัย
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศรัณล้นเหลือโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรทัศน์แก้วสุวรรณโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษณพงศ์ภู่โตโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเทพดนัยนาคเหล็กโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิทักษ์จันทรเทวีโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุวัฒน์พลฤทธิ์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนุดมปิ่นทองโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย