รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิสรกระดิ่งโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฉัตรมณีกระต่ายทองโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิกระเซ็นต์โรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรกฤตกลับคงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรเมศกลิ่นเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัทรพลกวางสบายโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอภิสรากองศิลป์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิลาวัลย์กองเกิดโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาพิสุทธิ์กอยฟองโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกันย์ลภัสกันทะบุญโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัญญากันทะวงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
12ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรวีกาตาคำโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิธวินศ์กิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเรืองศักดิ์กุฏมณีโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชาญณรงค์กุมภวาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวาสนากุลอินทร์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิปปสิชญ์กูดเมืองโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนมนก้านเงินโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภินันท์ขนเพ็ชรโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบัณฑิตาขยายเสียงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงประกายใจขานทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิชญาขานไขโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญพิชาขาวนวลโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเตชินีขาวฟูโรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดุษิตาขาวเงินโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอิทธิพัทธ์ขุนเพ็ชรโรงเรียนบ้านพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัครวินทร์ขุนเพ็ชรโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกัญญาขุสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิริวิมลคงคาโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิลวรีย์คงสุขโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนสิทธิ์คงเกตุโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิธิศคนซื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชัชฎาพรคล่องแคล่วโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
34ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริษาคล้ายท่าโรงโรงเรียนวัดตลิ่งชันวัดเชิงคีรีคณะจังหวัดสุโขทัย
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุวรรณาภรณ์คล้ายน้อยโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายโภคินคล้ายน้อยโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัฐพัชร์คันธนูโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธาวินคันศรโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
39มัธยมศึกษาม.๖นายพัทธพลคาดหมายโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศธรคำดีโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรธิดาคำดีวงค์โรงเรียนบ้านวังยายมากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิรวัฒน์คำถาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
43ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนายุตคำทองโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจรรยาภรณ์คำทองดีโรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิราวรรณคำทองหลางโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชาดาคำประดิษฐโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัษฎาวุฒิคำปวนโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปาณิสราคำพาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรวิทย์คำภิโรโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
50ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิสิทธิ์คำอยู่โรงเรียนบ้านห้วยไคร้วัดห้วยไคร้คณะจังหวัดสุโขทัย