รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกชกรสอนท่าโกโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
2ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกวรรณประชันโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
3ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลทิพย์บุญนาคโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลรัตน์จูบรรจงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณมีท้วมโรงเรียนบ้านดงยางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรกฏมาคำโรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรกฤตไชยบุญเรืองโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรพินธุ์ปักษีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกรรณิการ์บรรเทาใจโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตภาสเนืองศิลป์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติพงศ์วงค์ตะวันโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤติพงศ์ยิ่งยงโรงเรียนวัดตลิ่งชันวัดเชิงคีรีคณะจังหวัดสุโขทัย
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤติพงษ์ชำนาญหัดโรงเรียนบ้านดงยางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤติพงษ์ใจเร็วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้วัดห้วยไคร้คณะจังหวัดสุโขทัย
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตเมธสร้อยพลายโรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษกรเอี่ยมจันทร์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษณพงศ์ภู่โตโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะสุวรรณทองโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษดาคิ้วโก่งโรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิตาทะแยแก้วโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกวินเคียงคู่โรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกวินท์ดวงแก้วโรงเรียนบ้านแม่ฮู้วัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญานัฐอุดมมงคลโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรอ่อนทองโรงเรียนบ้านหนองบัววัดศาลาไก่ฟุบคณะจังหวัดสุโขทัย
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรศรีพระโคโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรถือแก้วโรงเรียนบ้านห้วยไคร้วัดห้วยไคร้คณะจังหวัดสุโขทัย
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชร์ทองเอ็มโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญพิชาขาวนวลโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกัณฑ์อเนกฟองแก้วโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกัณณพิสุทธิ์เข็มพันธ์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัณนิกาศรีคล้ายโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
32ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกันยรัตน์อินต๊ะใหม่โรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกันย์ลภัสกันทะบุญโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลญาวีร์ลอยทองโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัลยรัตน์ประทวนโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกัลย์ณภัทรปัญญามูลโรงเรียนบ้านห้วยไคร้วัดห้วยไคร้คณะจังหวัดสุโขทัย
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกาญจนาทัพแว่วโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
38ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกาญจนาแสงไข่โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานติมาดงดอนโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานต์ธิดาพิพัฒน์เทอดสกุลโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติธนาผันพักตร์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพลยาน้อยโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพัทธ์จับใจโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภพจันทะรังโรงเรียนบ้านท่าชัยวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภูมิทำความชอบโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภูมิพร้อมญาติโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิตติยามะลิตูมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
48ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศาลพินมีโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิติศักดิ์บุญท้วมโรงเรียนบ้านหนองบัววัดศาลาไก่ฟุบคณะจังหวัดสุโขทัย
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกุลริศาเหว่าจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย