รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 401 ถึง 450 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
401ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิติธรหล่อหลอมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
402ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิธิศคนซื่อโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
403ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิรุทธ์พิมเสนาะโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
404ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเนตรนิภาเพ็ญผ่องโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
405ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบวรชิตญ์เที่ยงตรงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
406ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงบัณฑิตาขยายเสียงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
407ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปฐมพงษ์เวสกุลโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
408ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปพิชญาห้าวหาญโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
409ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรมินทร์เจริญพร้อมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
410ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรเมศกลิ่นเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
411ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปัทมายาน้อยโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
412ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปาณิสราคำพาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
413ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยพรบุกบั่นโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
414ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปุญญพัฒน์ทิพย์อักษรโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
415ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพชรพลมณีวันโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
416ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรกมลทรงธรรมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
417ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชรพรจุติโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
418ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชราภรณ์ปานหิรัญโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
419ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชริญาศรีสว่างโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
420ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชชาภาจุ้ยต่ายโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
421ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาสมนึกโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
422ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพ์ชนกญาณปัญญาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
423ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพีรดาบุบผาลุนโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
424ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพงษ์เภาโพธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
425ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเพชรธิกรณ์ชนสยองโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
426ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเพชรพลอยดงดอนโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
427ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฟ้าประธานเวชกุลโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
428ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัคจิรานนทธิโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
429ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรธิดาท้องธารโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
430ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภัทรนันท์นุชแม้นโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
431ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภิรัญญาใจตรงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
432ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิภากรพาลีครามโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
433ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโภคินยังนาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
434ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรัญชิดาบัวหลงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
435ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัตติพงษ์ยงใหญ่โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
436ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรัตนาดงดอนโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
437ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรุจิราเรืองโรจน์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
438ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรพลพิมพ์เหมือนโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
439ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรวิทย์อยู่มณเทียรโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
440ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรกฤตกลับคงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
441ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรพัฒน์ทิศอุดรโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
442ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรณวิสาฤทธิ์อินทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
443ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัญญากันทะวงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
444ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรวิทย์อ้ายพุกโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
445ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวัชราภรณ์ภาเขื่อนแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
446ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวิธวินศ์กิ่งแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
447ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศินิภาอารีรักษ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
448ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศักดิธัชชูมนต์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
449ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศิรภัสสรเหมวิบูลย์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
450ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศิรวัฒน์คำถาเครือโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย