รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 351 ถึง 400 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
351ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรศรีพระโคโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
352ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชร์ทองเอ็มโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
353ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญพิชาขาวนวลโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
354ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกาญจนาแสงไข่โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
355ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานต์ธิดาพิพัฒน์เทอดสกุลโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
356ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภูมิพร้อมญาติโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
357ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกิตติยามะลิตูมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
358ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกุลริศาเหว่าจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
359ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงโกลัญญาตระกูลสง่ายิ่งโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
360ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงขวัญพรคำแสนโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
361ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคณพัชญ์วงศ์กาปินโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
362ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเคอร์ฟิวส์น้อยศรีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
363ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิดาภาเจือจำโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
364ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิดาภาปรางแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
365ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิตรทิพย์วงศ์กองแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
366ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรภัทรหลักทองคำโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
367ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุใจหล้าโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
368ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรายุใบเถาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
369ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชญานินท์ชินชาดโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
370ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนชลวาดวงศ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
371ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนมนก้านเงินโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
372ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชลลดาหมีนิ่มโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
373ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชาญณรงค์กุมภวาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
374ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเชิดตระกูลระมัดระวังภัยโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
375ประถมศึกษาป.๔เด็กชายไชยภัทรระบอบโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
376ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาณินภักดีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
377ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติมานวกูลโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
378ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐณิชาจิตดีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
379ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐกานต์สารบุญมาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
380ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐนันท์เชื้อเถาว์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
381ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพงศ์เอี่ยมคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
382ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพัฒน์แย้มพจนาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
383ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัธทวัฒน์อินริรายโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
384ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชาพรมัชฌิมาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
385ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเดชมนตรีช่างอ้อยโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
386ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงตรีญากรณ์สอนแก้วโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
387ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเตชพัฒน์ดนตรีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
388ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเทพรักษ์โทบุราณโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
389ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรแย้มบางโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
390ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤษยงยุทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
391ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนโชติคุ้มเจริญรัตน์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
392ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัฒน์พ้นพาลโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
393ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวัสส์อ้นทองทิมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
394ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนัชชาเพ็งสลุดโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
395ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรปัญญาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
396ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญพิชชาอิ่มประเกียนธรรมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
397ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนนท์ปวิธอมรรัตน์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
398ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนลินทิพย์ศรีธิโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
399ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิชคุณสืบพันธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
400ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิติธรภู่เพชรโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย