รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 301 ถึง 350 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
301ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุธิดาอ่อนห้างหว้าโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
302ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพัทตาอ่อนห้างหว้าโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
303ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอริสาสวนรุนโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
304ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณิกาแสนเสนาโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
305ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจรรยาชื่นชมโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
306ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนัฐพัชร์คันธนูโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
307ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลทิพย์บุญนาคโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
308ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฉัตรมณีกระต่ายทองโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
309ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีธวัชทางประโยชน์โรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
310ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรภัทรเชื้อชมภูโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
311ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญาภาสายสินธุ์โรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
312ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวาสนาเกตุจีนโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
313ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศรัณย์พรยังสนิทโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
314ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกานดาคำเรือนโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
315ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภาพรรักสนิทโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
316ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอิสริยาภรณ์มะโหธรโรงเรียนวัดเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
317ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติวรรณ์เวฬุวนารักษ์โรงเรียนบ้านเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
318ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนดลเรืองศรีโรงเรียนบ้านเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
319ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนงนุชโหมดแจ่มโรงเรียนบ้านเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
320ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวายุพิมพาโรงเรียนบ้านเกาะน้อยวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
321ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปริชมนอ่อนนาโรงเรียนบ้านป่ายางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
322ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรถ่ายถอนโรงเรียนบ้านป่ายางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
323ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอนิสามานิตย์โรงเรียนบ้านป่ายางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
324ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัศวินสีดำโรงเรียนบ้านป่ายางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
325ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลวรรณมีท้วมโรงเรียนบ้านดงยางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
326ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤติพงษ์ชำนาญหัดโรงเรียนบ้านดงยางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
327ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิรภาจีนจั่นโรงเรียนบ้านดงยางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
328ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมประไพรไทยเจริญโรงเรียนบ้านดงยางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
329ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูธเนศช่างการโรงเรียนบ้านดงยางวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
330ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัณนิกาศรีคล้ายโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
331ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพัตอินดนตรีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
332ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชราภามีแยบโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
333ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรวดีแก้วแสงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
334ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรสิตานนทธิโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
335ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรวิทย์คำภิโรโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
336ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสรวิศวัฒนกูลโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
337ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุรวิชญ์ด้วงนาคโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
338ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิวิชย์จันทร์ยวงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
339ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญวารินทร์ระวังภัยโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
340ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัชชานนท์นนทธิโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
341ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศรัณล้นเหลือโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
342ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิพลมีศรีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
343ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุชิตเกิดแตงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
344ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงญาดาบานเย็นโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
345ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมณฑิตาพงษ์พันธุ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
346ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภณัฐแกนุโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
347ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกมลรัตน์จูบรรจงโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
348ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรพินธุ์ปักษีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
349ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษณะสุวรรณทองโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
350ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญานัฐอุดมมงคลโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย