รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 251 ถึง 300 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
251มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุวรรณหงษ์ภู่โตโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
252ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนำพลดวงบุบผาโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
253มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเสาวภาคย์แสนชมภูโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
254ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรภัชรจันทนาโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
255มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอรชุนแสวงลาภโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
256ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรานิษฐ์จำรัสประเสริฐโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
257มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอริศราสุราริดโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
258ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัชชานนท์ศรีวรรณาโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
259ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวัลวิภาเกี๋ยงคำโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
260มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอลิสลาฟักทองโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
261ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภกิตติ์ปัดจังหรีดโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
262มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจักรรินทร์ชัยยาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้วัดห้วยไคร้คณะจังหวัดสุโขทัย
263ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุณิสามีแพงโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
264มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธิพลถาสืบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้วัดห้วยไคร้คณะจังหวัดสุโขทัย
265ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอธิชาอารีโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
266มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอาทิมาสีใจโรงเรียนบ้านห้วยไคร้วัดห้วยไคร้คณะจังหวัดสุโขทัย
267มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเตชินีขาวฟูโรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
268ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกวินเคียงคู่โรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
269มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปูชิดาเผยพรโรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
270ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพลยาน้อยโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
271มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพ์พิดาแฝงสุธาโรงเรียนบ้านปากคะยางวัดปากคะยางคณะจังหวัดสุโขทัย
272ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภูมิทำความชอบโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
273ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชวินยาน้อยโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
274ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชุติกาญจน์โคตสุภาโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
275ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทัศนาภรณ์อินมาโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
276ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพัฒน์บุญสมโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
277ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนยาภรณ์ใจครุฑโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
278ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนครินทร์ยาน้อยโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
279ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปนัดดาเกตุวงษ์โรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
280ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัณฑิรานาคราชโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
281ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโภคินยาน้อยโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
282ประถมศึกษาป.๔เด็กชายลีรวัฒณ์ท้าวคำมาโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
283ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวสุพลบุสดีโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
284ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิกานดานรากรณ์โรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
285ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิรัญดายาน้อยโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
286ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรภัทรหวั่นแสงโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
287ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเศรษฐพงศ์เทียมยศโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
288ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุกฤษฎิ์แก้วจีรนันท์โรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
289ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอาทิตยาอยู่ดีโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
290ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกวินท์ดวงแก้วโรงเรียนบ้านแม่ฮู้วัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
291ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดาวิกาวงศ์หนองหว้าโรงเรียนบ้านแม่ฮู้วัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
292ประถมศึกษาป.๔เด็กชายแทนพระคุณใจตึกโรงเรียนบ้านแม่ฮู้วัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
293ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูชิตดงดอนโรงเรียนบ้านแม่ฮู้วัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
294ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวราชิตปอลินโรงเรียนบ้านแม่ฮู้วัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
295ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิทชารีย์เวสกุลโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
296ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพัทธ์จับใจโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
297ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐพรจูเทศน์โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
298ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภวรัญชน์โชติปิติกาลโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
299ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภาวิณีแย้มสวนโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
300ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิลาวัลย์กองเกิดโรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย