รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 201 ถึง 250 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
201มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงจริยาพรดีประเสริฐโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
202ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรเดชยี่เข่งโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
203มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรินดีคำโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
204ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกัณฑ์อเนกฟองแก้วโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
205ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกษมศักดิ์พูลสาทรกูลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
206มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิราวุฒทิมเที่ยงโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
207ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิตติพัฒน์วรรณาโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
208มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชนะพลโภคาโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
209ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชลกรเก็บนิลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
210มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนิศาไชยอวนโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
211ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณฐมนปาวันโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
212มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิรอนยุทธโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
213มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเตวิทย์แช่มขุนทดโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
214ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณฐรัฐต๊ะบรรจงโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
215มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเทพดนัยนาคเหล็กโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
216ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกานต์มาบางโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
217มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนสิทธิ์คงเกตุโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
218ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตหมีตาโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
219มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธรรมนูญปานวงษ์โรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
220ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีภพบุตรเตโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
221ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันทพรโคตะมูลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
222มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนิลวรีย์คงสุขโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
223ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนิชากรเฟื่องฟูโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
224มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายบรรพตบุ้งรุ่งโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
225ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงศกรลับเนตรโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
226มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปวีณ์กรฤทธิ์อินทร์โรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
227ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิกุลแก้วเมฆมีเดชโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
228มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชราทิมเที่ยงโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
229ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมนตราแก้วคอนไทยโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
230มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชรินทร์บัวปัดโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
231มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัทรพลกวางสบายโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
232ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์แก้วเปี้ยโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
233มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิทักษ์จันทรเทวีโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
234ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิชุดานุมัติโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
235มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงแพรวาแซ่คิ่วโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
236ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิมลศิรินาหลวงโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
237ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกัญญาขุสุวรรณโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
238มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงภคพรสุกใสโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
239ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเสาวนีย์วิเชียรโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
240มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายโภคินคล้ายน้อยโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
241ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอดิสรกระดิ่งโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
242มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัตติเทพปันน้อยโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
243ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรกฤตไชยบุญเรืองโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
244มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวุฒิไกรพร้อมญาติโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
245ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนิภาวงค์สกุลโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
246มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศรัณย์ภัทรแพงศรีโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
247มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุพิชญาไชยโยโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
248ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฏฐณิชาวิชาเหล็กโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
249มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุภาวดีสงครามโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
250ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวาสีนาคใสโรงเรียนบ้านสะท้อวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย