รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 151 ถึง 200 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
151ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์จุลนาคโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
152มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกชกรสอนท่าโกโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
153ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอรัญเฮนดริคซ์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
154มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภูริศานาแถมพลอยโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
155ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอริสราเบญจรสโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
156มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรัตนภาน้อยสมโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
157มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเจนณรงค์เกษาโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
158ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัษฎาวุฒิคำปวนโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
159มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชานนทน์ผาสุขโรงเรียนบ้านป่ากล้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคณะจังหวัดสุโขทัย
160ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอารินญาศรีดามาโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
161ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานติมาดงดอนโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
162มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายก้องภพพงษ์พจน์โรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
163มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันทมณีปิคำโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
164ประถมศึกษาป.๔เด็กชายขวัญชัยวิศักดิ์ศิริโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
165มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจิราภรจันทร์เที่ยงโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
166ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนิกานต์สืบพันธ์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
167มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณรงค์เดชจันทรเทวีโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
168ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชัชฎาพรคล่องแคล่วโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
169มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนภัทรบาลิศรีโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
170ประถมศึกษาป.๔เด็กชายญาณกรจิตรอมรโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
171ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณกานต์ดาทองประสงค์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
172มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรเดชอ่อนเวียงโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
173ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทนงค์ศักดิ์ด่านอินถาโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
174มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนพณัฐจินดาโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
175ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทิฆัมพรเถาวัลย์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
176มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนันทยศปิ่นทองโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
177ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนพรทองศิริโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
178มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรพัฒน์วงศ์แหวนโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
179มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูผาเจริญสุขโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
180ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนราวิชญ์ไวยฤทธิ์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
181มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเมทินีนาคเหล็กโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
182ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพัชรินทร์ตันบุตรโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
183มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายโยธินวังอินตาโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
184ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงมนชยาน้อยนวมโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
185มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศศิวิมลบำรุงเจริญโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
186ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรัชนีวรรณสมพงษ์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
187ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวชิรภัทรเหลือล้นโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
188มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภสิทธิ์สุกใสโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
189ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิไลวรรณชูวิทย์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
190มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศุลีพรละเขียวโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
191ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุรารักษ์อิ่มเขียวโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
192มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสิทธิกรเข็มจ้อยโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
193ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิสิทธิ์ไกรสรเจริญโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
194มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุทปรียาสมหวังโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
195มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุวรรณาภรณ์คล้ายน้อยโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
196ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอรพรรณบัวประทุมโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
197มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤษณพงศ์ภู่โตโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
198ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิรินภาพรหมหาชัยโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
199มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญศิริบัวผาโรงเรียนบ้านดงคู่วัดดงคู่คณะจังหวัดสุโขทัย
200ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรณกรเข็มสุวรรณ์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย