รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 51 ถึง 100 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภากรศิลป์ชัยโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
52มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูวนาทใยไม้โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
53ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอณัญญานามกรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
54มัธยมศึกษาม.๓นายศักรินทร์พรหมปัญญาโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
55มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุพรรษาเรือนแพงโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
56ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณรงค์ฤทธิ์แสนอุบลโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
57มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุวัฒน์พลฤทธิ์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
58ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติศาลพินมีโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
59ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเกรียงไกรชูราศรีโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
60มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจารุวรรณแก้วชุ่มโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
61ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดวงพรแซ่โคว้โรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
62มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤตภาสเนืองศิลป์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
63ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรลำดับโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
64มัธยมศึกษาม.๑นางสาวธมลรัตน์เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
65ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกานต์ไวยโรจน์โรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
66มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปริยากรพรมมูลโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
67ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปลายฝันมุ่งปั่นกลางโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
68มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูธนถาเป็นบุญโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
69ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรพลธัญญาโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
70มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูธิปถาเป็นบุญโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
71ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิงห์ดนตรีโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
72มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัตนกรมาจันทร์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
73ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤติพงศ์วงค์ตะวันโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
74มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวาสนาบานเย็นโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
75ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกวิตาทะแยแก้วโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
76มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอนันต์ปั้นเอ้ยโรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
77ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกัณณพิสุทธิ์เข็มพันธ์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
78มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัครเดชศิริสุทธิ์โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
79ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญปภัสร์จีทาโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
80มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนโชติแสวงลาภโรงเรียนบ้านสุเม่นวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย
81มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐกานต์โผผินโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
82ประถมศึกษาป.๖เด็กชายคณิศรฟักโตโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
83มัธยมศึกษาม.๖นายธนภัทรสงวนโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
84ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัยวารินทร์ชินวรโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
85มัธยมศึกษาม.๖นายพัทธพลคาดหมายโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
86ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชิษณุพงค์พุฒกรณ์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
87มัธยมศึกษาม.๖นายภาณุพลหวลถึงโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
88ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกาญจน์หลากจิตร์โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
89ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพงษ์จำได้โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
90มัธยมศึกษาม.๖นายรณชัยช่วยกล่อมโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
91ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดนัยทองคำโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
92มัธยมศึกษาม.๖นางสาวสุพรรษาศรีสงครามโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
93มัธยมศึกษาม.๕นายพลวัตชัยชนะพีระกุลโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
94ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลอำคาโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
95มัธยมศึกษาม.๕นายภูมินทร์สำลวนโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
96ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาพิสุทธิ์กอยฟองโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
97มัธยมศึกษาม.๕นางสาวลลิตาท่าชัยโรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
98ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนาวัฒน์วงค์กาปินโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
99มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายคชาวุฒิเติมพันธุ์โรงเรียนท่าชัยวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
100ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธวัธชัยมณโฑโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย