รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 451 ถึง 500 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
451ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศุภิศราเหมพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
452ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเศรษฐาเหลือหลายโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
453ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสมชายวงษ์ธรรมโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
454ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสหภาพรอดจินดาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
455ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกัญญาเชิงคีรีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
456ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุเมธวงรอบโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
457ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอธิชานันท์ยงยุทธ์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
458ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุพันธ์พันมุณีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
459ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุสรเกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
460ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิชญาดีฉวีโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
461ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอลิสาโยนยานโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
462ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัจฉรียาสารีโทโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
463ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอัญญารัตน์หอมชื่นโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)วัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
464ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนัญชญาชนิดไทยโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
465ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตฉาดฉานโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
466ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกวรรณประชันโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
467ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทกานต์ผิวผุดโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
468ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนสรณ์ถนอมจิตรโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
469ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยชนะไต่ถามโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
470ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกรณ์แผลงฤทธิ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
471ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐพงศ์ปิ่นศักดิ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
472ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐรดาดีจริงโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
473ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนโชติประดิษฐ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
474ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนากรปัญญาเครือโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
475ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญชนกทรายคำโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
476ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนครินทร์หล้าอ้วนโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
477ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพกรเผ่าวงศ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
478ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปวริศาเป่าเศกโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
479ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปาลิตาอุ่นใจโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
480ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพรณภัสประทุมโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
481ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพลอยชมพูบัวหลวงโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
482ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพัชฎาภาผิวผุดโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
483ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพ์ลภัสวงศ์ละโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
484ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมลพรรณพรมกสิกรโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
485ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพลพลเสนาโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
486ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์ไชวรรณ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
487ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพีรพัฒน์แพรพันธ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
488ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรวีกาตาคำโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
489ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเยาวพานัคสิทธิ์โรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
490ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรกันต์ผิวแดงโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
491ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสรวิชญ์เปลี่ยวใจโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
492ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุณิสาแผลงศรโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
493ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอภิชญาปานดำโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
494ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภินันท์ขนเพ็ชรโรงเรียนบ้านสารจิตรวัดทะเลลอยคณะจังหวัดสุโขทัย
495ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนายุตคำทองโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
496ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัตติยากรจันทรโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
497ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนาธิปมาอินทร์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
498ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงทิพารัตน์ทองพันธ์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
499ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนชัยเพิ่มศักดิ์โรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย
500ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาธิปจันทร์ท่าจีนโรงเรียนไชยะวิทยาวัดชัยสิทธารามคณะจังหวัดสุโขทัย