รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๓๑๗๐๐๗ - วัดชัยสิทธาราม
ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 667 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติมนต์ญาณปัญญาโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
2อุดมศึกษาครูนางสาวปรางค์ทิพย์ยาวยวนโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูริณัฐคำเพ็งโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชรินทร์ยายินโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
5อุดมศึกษาอื่นๆนายสุวิทย์พรมยะดวงโรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยณภัทรช้างพลายเพชรโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภิณทองภาธุรีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐิติพงศ์เชื้อเถาว์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงรัตนาพรประยงโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัชชาทวีวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศรุตาบุรีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนรวุฒิจันทร์ตาโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุจิราปงผาบโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิษณุพงศ์ธุรีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรัณยูรอดแสงโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิสิทธิ์ยกชูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสายฝนแสงวังโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิสิทธิ์ยงยุทธ์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรพลินคุ้มครองโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอภิสรากองศิลป์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอัญยาณียงยุทธ์โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์วัดตอสักคณะจังหวัดสุโขทัย
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญชนกลิ้นเงาโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจันพรหมอินทร์อ่อนโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงงามรวีคุ้มครองโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐกมลเมฆลอยโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนันทวัฒน์ลาดท้วมโรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)วัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนาธิปเจริญโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชลทิตย์ลำดับโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนภดลดนตรีโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธาวินคันศรโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนฤมลใจตึกโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายบุญญฤทธิ์สกุลงามโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชญารุ่นเจริญโรงเรียนบ้านแม่รากวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงประกายใจขานทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนครินทร์ตรุษเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพรพิพัฒน์ดนตรีโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิชคุณสุวรรณดีโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิริทธิ์กรหลงแหละโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปวีร์ปาแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีรภัทรทองสงคามโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิทธินันท์ลำดับโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิษณุวัชร์นิพลโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชาดาคำประดิษฐโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรพรเจริญงามโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุธีศิริจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภัทรวรรณดำด้วงโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวงศธรคำดีโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุภัทรตราหาญสูงเนินโรงเรียนบ้านห้วยโป้วัดพงเสลียงคณะจังหวัดสุโขทัย
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวุฒิกรชมชิดโรงเรียนบ้านทุ่งพล้อวัดธรรมิการามคณะจังหวัดสุโขทัย
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฐวุฒิใยไม้โรงเรียนบ้านแม่เทินวัดแม่เทินเหนือคณะจังหวัดสุโขทัย