รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๓๑๗๐๐๒ - วัดบ้านกร่าง
ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 636 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายฐานพัฒน์ปั้นทิมโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกัลยดาเส็งเข็มโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
3อุดมศึกษาครูนางสาวชลกาลแก้วทุ่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนันท์พึ่งดีโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนำชัยทองรอดโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภิญญดากันมาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปิยาพัชรพระทองคำโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชชานนท์ปั้นทิมโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัฐภูมิชาตรีโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิชญาพรจันทร์เอี่ยมโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอธิศศรีวิชัยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรวัฒน์แสงทองโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรวิชญ์จันอ่ำโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนาภาพอมอินโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหฤทัยน่วมบางโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนกฤตนกแก้วโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัชวาลย์เพ็งอ่ำโรงเรียนวัดสงฆารามวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสถาพรเนียมหอมโรงเรียนวัดสงฆารามวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิรัชดาสุทธิวาระโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอณุกูลพรมมาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏกฤตตาเนียมหอมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐณิชาเรืองทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิชาติสุขไสยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรคงอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายไตรภพชีวะนานนท์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนงนภัสรอบรู้โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทรใหม่สูงเนินโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพคุณสุขมลโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญจิราทูลตาโรงเรียนบ้านหนองสามพญาวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรวัฒน์อ่องเกษมโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจินตภาไผ่เรืองโรงเรียนบ้านหนองสามพญาวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงศกรแตงขาวโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรเมธบุญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสามพญาวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิภาเถื่อนกวาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐกานต์ปุยฝ้ายโรงเรียนบ้านหนองสามพญาวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศสิธรเอี่ยมหุ่นโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐพรพุดพ่วงโรงเรียนบ้านหนองสามพญาวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุชาดาผลมาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนวุฒิเนียมหอมโรงเรียนบ้านหนองสามพญาวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุพัตรากลิ่นขจรโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวราพรโรมจันทร์โรงเรียนบ้านหนองสามพญาวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวศพลเที่ยงอินทร์โรงเรียนบ้านหนองสามพญาวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอุดมโชครุ่งเรืองโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชญานนท์คุ้มขังโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่าวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนวางกูรทองอ่องโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
46ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญานีพงศ์ไพรสณฑ์โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่าวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุดารัตน์บองเพ็ชร์โรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายก้องภพกันจ้อยโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
49ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลธิชาเม่นหมอกโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่าวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีร์ธวัชเมืองเจริญโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย