รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย ภาค ๕
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๓๑๗๐๐๒ - วัดบ้านกร่าง
ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ สุโขทัย

แสดง 1 ถึง 50 จาก 856 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญจิราชินนอกโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชยานันท์สงสัยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
3อุดมศึกษาครูนายสุทนทับจากโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายไชยวัฒน์ไกรจันทร์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลท้วมเรืองโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
6อุดมศึกษาครูนางสาวอภิวรรณแก้วภูสีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรมติวิวัฒน์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดิเรกผลมาโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
9อุดมศึกษาครูนางอรสาศรีสันต์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุธาวีวีระกาญจน์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปนิพลแต้มทองโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอสุวัฒน์บ่อเงินโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพันเดชบัวเล็กโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์ภวัตพงศาไพศาลโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสุทิวัสผ่องใสโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรุจิราสุขเกษมโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายขจรเดชแช่มช้างโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรภพมาลัยหวลโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจรรยพรมะลิลาโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาวดีกาเจริญโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายโชคสิริชัยเพิ่มฤทธิ์โรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุชาวดีนกแก้วโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
23มัธยมศึกษาม.๓นายธนนันท์อยู่คงโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนาวินเพ็งสวยโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสัญญาพิมพ์โคตรโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลลักษณ์แจ้งเรื่องโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุริยาสุระคายโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชิษณุพงค์อยู่คงโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤชฐาพรสาระคุณโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกัณฐรัตน์แต้มทองโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายบุญมีอยู่คงโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกีรติเอี่ยมหน่อโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรวิชญ์เมฆทัพโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไกรวิชญ์มากจีนโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายมิ่งขวัญพัฒนสมพงษ์โรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราภรณ์มั่นระวังโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรภัทรชื่นกิ่งโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราวรรณชินนอกโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชลลดาทองอ่องโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณรงค์ฤทธิ์เครือทิมโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจีรณาท่อนกระพี้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนากรยิ้มประดิษฐโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนะพัฒน์พุทราโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนิธิภัทรเหมราชโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนิตาเที่ยวประสงค์โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงดวงพรเหล่าหอมโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรพิชชาจันทร์โอโรงเรียนบ้านดงเดือยวัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปรินทรพระทองคำโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)วัดกงไกรลาศคณะจังหวัดสุโขทัย
49มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางสาวรุ่งนภาไชยบุรินทร์โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย
50มัธยมศึกษากศน.มัธยมนางอรุณรัตน์ใจเกลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศวัดบ้านกร่างคณะจังหวัดสุโขทัย