รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๙ - วัดห้วยห้าง
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน

แสดง 1 ถึง 32 จาก 32 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระภัทรพงศ์ปัญญาฟูภทฺทวํโสวัดห้วยห้างคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรวิสุทธิ์ธุรสุทธิ์วัดห้วยห้างคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรวุฒิชัยศักรินทร์วัดห้วยห้างคณะจังหวัดลำพูน
4สามเณรปิยะธุนอลายวัดห้วยห้างคณะจังหวัดลำพูน
5สามเณรมงคลมองแซน่อวัดห้วยห้างคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรชานุจอหน่อพุทธวัดห้วยห้างคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรศิริชัยเมาะลำไยวัดห้วยห้างคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรภาคภูมิหลวงนาวัดห้วยห้างคณะจังหวัดลำพูน
9พระวัชระพุดเกิดเตชวโรวัดป่าตึงงามคณะจังหวัดลำพูน
10พระธรรมปพนธ์ตลับเพชรสกุลขนฺติธมฺโมวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรยะภูตะวอวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรโมลีแม่หิดวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรเอคินแนโพวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรพุฒิตะวอวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรนทีแนโพวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรวีโก้ชัยเฉลิมฤทธิวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรธวัชดูกีวัดพระธาตุดอยกวางคำคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรรัฐถูมิตุ่นมานะวัดพระธาตุดอยกวางคำคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรณัฐกฤตกาวิโลวัดพระธาตุดอยกวางคำคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรปฏิพลนวลเต๋จ๊ะวัดทุ่งเป็ดคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรพิสิษฐ์ธิปละวัดห้วยงูสิงห์คณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรณัฐสุตสิทธิขันติธรรมวัดห้วยงูสิงห์คณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรกฤษณพลไชยมาวัดห้วยห้างคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรสิทธิศักดิ์สุขแก้ววัดแม่ปันเดงคณะจังหวัดลำพูน
25สามเณรกรวิชญ์เพชรปรางค์ชัยวัดหนองกอกคณะจังหวัดลำพูน
26สามเณรพงศ์ภัคคำสุขวัดหนองกอกคณะจังหวัดลำพูน
27สามเณรนครินทร์อุสาวัดหนองกอกคณะจังหวัดลำพูน
28สามเณรขวัญชัยสุต๋าวัดหนองกอกคณะจังหวัดลำพูน
29สามเณรพัฒนพลอุ่นเรือนวัดหนองกอกคณะจังหวัดลำพูน
30สามเณรณัฐพงษ์อะเต๋าวัดห้วยปิงคณะจังหวัดลำพูน
31สามเณรวรายุทธเตชะหม่องวัดห้วยปิงคณะจังหวัดลำพูน
32สามเณรธนวิชน์อุ่นเรือนวัดห้วยปิงคณะจังหวัดลำพูน